Kørner, Carl (1849 - 1936)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:02
12.01.2019 01:40:47
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/29b64bd8-f508-402e-a023-92fcb88f786b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Kørner, Carl
Bokmål

Fornavn
Carl
Bokmål

Etternavn
Kørner
Bokmål

Alternative navn
Kørner, Karl
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1849

-Tidspunkt
1849
Død
1936

-Tidspunkt
1936
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 22.06.1849 - død 16.05.1936
Født i Hamburg, død i Kristiansand. Sønn av hattemaker Heinrich K. og Christine Jungjohan (bror av H. L. S. K. ), gift med Inga Jensine Halvorsen (18.08.1857-05.01.1937). Kom først til Bergen ca. 1877 etter å ha deltatt i den fransk-tyske krig i 1870, slo seg så ned i Stavanger med filialer i Christiansand og Halle i Tyskland. Han ble norsk statsborger 03.07.1903. Fotograferte også under kroningen i Trondhjem i 1906. Sølvmedalje i Stavanger 1883 og 1892, i Christiansand 1885, København 1888 og Paris 1889. Var en av stifterne av Stavanger Fotogr. Forening i 1906. Brukte fra 1878 atelieret Kirkegaten 21 i Stavanger. Kjøpte Kirkegaten 30 og bygde i 1887 stort atelier der, og ble en av byens mest besøkte fotografer. Filial i Kristiansand. Formann i Stavanger Haandverk- & Industriforening 1901, 1912, 1913 og 1914. Avviklet firmaet i Stavanger under første verdenskrig. Flyttet i 1924 til Kristiansand. Medlem av Fotografernes forening 1916.

Virkesteder:
1878-1915 ca: Stavanger; Kirkegaten 21 og 30
1883 ca-1936 ca: filial i Kristiansand; Brogaden, Tollbodgata
1906: Trondheim
1877: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål