__DIMU_HARVEST (KulturIT AS) [sv]

__DIMU_HARVEST (svensk)

Beskrivelse

Denna mapp innehåller dataset som läses till DigitaltMuseum. [sv]

Mappetype
Systemmappe
06.08.2018 09:51:44
I drift
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 45 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
39
Innholdet oppdatert
04.10.2017 10:46:33
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
1985
Innholdet oppdatert
04.06.2018 13:38:20
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
12
Innholdet oppdatert
28.11.2018 09:44:40
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
395
Innholdet oppdatert
21.05.2018 11:57:05
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
63
Innholdet oppdatert
06.03.2019 14:04:15
Datasett
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
148
Innholdet oppdatert
10.03.2019 12:04:47
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens museer för världskultur (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
2400
Innholdet oppdatert
21.02.2019 14:41:17
Datasett
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
88
Innholdet oppdatert
07.03.2019 12:55:00
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
10
Innholdet oppdatert
31.01.2019 10:43:30
Datasett
Ansvarlig forvalter
Vestfoldmuseene (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
448
Innholdet oppdatert
01.03.2019 11:51:06
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
323
Innholdet oppdatert
07.12.2018 21:52:21
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se För frågor om personuppgifter: dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
4737
Innholdet oppdatert
20.03.2019 15:17:35
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
2742
Innholdet oppdatert
20.03.2019 10:28:01
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
24
Innholdet oppdatert
19.12.2018 17:00:00
Datasett
Ansvarlig forvalter
Postmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
2067
Innholdet oppdatert
07.03.2018 13:36:04
Datasett
Ansvarlig forvalter
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
1107
Innholdet oppdatert
31.10.2018 09:32:44
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
69
Innholdet oppdatert
16.04.2018 16:55:12
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Jernbanemuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
157
Innholdet oppdatert
19.03.2019 08:12:46
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
7942
Innholdet oppdatert
14.02.2019 13:49:08
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nationalmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
Status
Beta
Totalt antall poster
161
Innholdet oppdatert
02.06.2017 13:15:45
Datasett
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
__DIMU_HARVEST
Svensk

Beskrivelse
Denna mapp innehåller dataset som läses till DigitaltMuseum.
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk