__DIMU_HARVEST (KulturIT AS) [sv]

__DIMU_HARVEST (svensk)

Beskrivelse

Denna mapp innehåller dataset som läses till DigitaltMuseum. [sv]

Mappetype
Systemmappe
Innholdet oppdatert 06.08.2018 09:51:44
I drift
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 44 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
39
Innholdet oppdatert
04.10.2017 10:46:33
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
1985
Innholdet oppdatert
04.06.2018 13:38:20
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
12
Innholdet oppdatert
11.11.2016 14:39:05
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
395
Innholdet oppdatert
21.05.2018 11:57:05
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
42
Innholdet oppdatert
02.10.2018 13:55:39
Datasett
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
143
Innholdet oppdatert
10.11.2018 22:42:48
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens museer för världskultur (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
2287
Innholdet oppdatert
30.10.2018 10:45:09
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
81
Innholdet oppdatert
15.11.2018 12:47:02
Datasett
Ansvarlig forvalter
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
9
Innholdet oppdatert
29.10.2018 15:16:54
Datasett
Ansvarlig forvalter
Vestfoldmuseene (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
448
Innholdet oppdatert
09.07.2018 15:28:03
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
322
Innholdet oppdatert
14.11.2018 11:10:23
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se För frågor om personuppgifter: dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
4731
Innholdet oppdatert
08.11.2018 09:17:36
Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
2742
Innholdet oppdatert
15.11.2018 13:39:37
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
24
Innholdet oppdatert
20.04.2016 13:49:03
Datasett
Ansvarlig forvalter
Postmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
2067
Innholdet oppdatert
07.03.2018 13:36:04
Datasett
Ansvarlig forvalter
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
1107
Innholdet oppdatert
31.10.2018 09:32:44
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Status
I drift
Totalt antall poster
69
Innholdet oppdatert
16.04.2018 16:55:12
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Jernbanemuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
156
Innholdet oppdatert
05.10.2018 10:01:46
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
7942
Innholdet oppdatert
30.09.2018 12:50:10
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nationalmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
Status
Beta
Totalt antall poster
161
Innholdet oppdatert
02.06.2017 13:15:45
Datasett
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
__DIMU_HARVEST
Svensk

Beskrivelse
Denna mapp innehåller dataset som läses till DigitaltMuseum.
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk