Malmberg, Bror (1818 - 1877) [sv]

Malmberg, Bror (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:22
22/06/2019 00:20:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/27ee34b5-b621-46d6-bd73-c30bc5954a2a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Malmberg, Bror
Swedish

First name
Bror
Swedish

Last name
Malmberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
05.03.1818
-Place reference
--Place
Death
-Time
26.03.1877
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA , Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Hovarkitekt och hovintendent 1869.
Egen verksamhet i Stockholm.Resor: Tyskland, Holland, Frankrike och Italien.

Verk ett urval:
Stora Teatern, Göteborg 1856-1859.
Kalmar Teater 1861.
Hedvig Eleonora kyrkas kupol 1866-1868.
Skola Linnég 37 - Artillerg 41, Stockholm 1868.
Halland, Torups kyrka, 1870–1871.

Swedish

Reference
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nordisk familjebok.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 153.
Nordisk familjebok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
'Ritningar öfver nya theaterbyggnaden i Göteborg 1859' finns på KB Kungliga Biblioteket.
Swedish

Editorial note
Swedish