Aune, Jørgen (1866 - 1936)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:36:28
12.01.2019 01:23:52
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2772bdb0-7aa3-4f87-a958-6a1834e6d47e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aune, Jørgen
Bokmål

Fornavn
Jørgen
Bokmål

Etternavn
Aune
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1866

-Tidspunkt
1866
Død
1936

-Tidspunkt
1936
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Var ansatt ved telegrafen i Tvedestrand, og drev samtidig et fotoatelier mellom 1895 og 1899. Dette solgte han i 1899 til Gustav Robert Norberg. Aunes bror, Joakim Brevold, gikk i lære hos Aune i midten av 1890-årene. Aune flyttet til Aurdal og ble her den første telegrafbestyrer. Reiste rundt og fotograferte landskap, bildene ble brukt til postkort.

Virkested:
1900-1930: Aurdal.
1895-1900: Tvedestrand

Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Ågren, Dan: Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn, Årbok for Fosen, 1982.
Fotografregister : oversyn over ein del av fotografene med tilknytning til Valdres. (Upublisert manuskript i Preus museum. 2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål