Norborg, Joel (1880 - 1971) [sv]

Norborg, Joel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:44
22/06/2019 00:21:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/274cb7f5-ce9d-41ea-a097-0cf557f774c2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norborg, Joel
Swedish

First name
Joel
Swedish

Last name
Norborg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
19.06.1880
-Place reference
--Place
Swedish

Death
-Time
28.08.1971
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1900-1904, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1904-1907, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Ritkontorspraktik hos Isak Gustaf Clason, G Wickman, Ludvig Peterson, Gustaf Lindgren, Fredrik Lilljekvist, A Johansson, Ragnar Östberg 1899-1908.
Anställd vid Stockholms byggnadskontor (extra arkitekt) 1908-1913 och i Stockholms stads byggnadsnämnd 1913-1922, ordinarie från 1922.
Egen verksamhet, arkitekt- och kontruktionsuppdrag i Stockholm och på landsorten.

Lärarverksamhet: Assistent i linearritning och husbyggnadskonst vid KTH 1904-1906, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien 1914-1921.

Medlemskap: STF, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Allhelgonakyrkan, Helgalunden, Stockholm 1916-1918.
Kvarnbyggnad för Saltsjökvarn, Danviken, Stockholm 1915 och 1921.
Privatbostad, kv Diplomaten 6, Stockholm 1924-1925 (tillsammans med Erik Trana).
Bostadshus, Verdandig 2, Stockholm 1917 (påbyggnad).
Kungsg 4-10, Stockholm 1924-1925 (fasader).
Hyreshus: bl a Svedenborgsg 5A - Wollmar Yxkullsg 5B, Stockholm 1926-1927; Wollmar Yxkullsg 50, Stockholm och Hornsg 151, Stockholm 1931.
Arbetareringens bank, Kornhamnstorg 61, Stockholm 1921 (banklokal i bottenvåningen för Sörmlandsbanken) tillsammans med P Benson och Sydsvenska Kreditaktiebolaget, Drottningg 4 - Fredsg 5, Stockholm 1906-1909 (inredning Inre ombyggnad av G Wickman).
Villor i Djursholm, Saltsjöbaden, Saltsjö Duvnäs. Lidingö mm bl a Direktör C G Johanssons villa mm på tomterna 1198-1199 Solsidan, Saltsjöbaden 1911-1912 och Direktör Hj Silverlings villa vid Saltsjö Duvnäs 1911-1912 och 1917-1918.
Restaurering och ombyggnad bl a Skytteholm, Ekerö.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 632.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1410 och 1519.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 112.
Dagens Nyheter 1971-09-07.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish