Pastell

pastel (visual work) (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:46:52
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/263b460e-7f43-423f-be48-72fc1a4fd906 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Pastell
Bokmål

pastel (visual work)
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål