Renbjør, Harald (1889 - 1956)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:44
12.01.2019 01:50:16
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/25e2a994-74d9-4d24-be85-4b6f37d03bed | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Renbjør, Harald
Bokmål

Fornavn
Harald
Bokmål

Etternavn
Renbjør
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1889

-Tidspunkt
1889
Død
1956

-Tidspunkt
1956
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Død 23.02. 1956. Gikk i Trondheim i lære hos Fallan, Engen og Røske. Studerte også hos J.M. Eder i Wien. Han var hospitant på kjemilinjen ved NTH hvor han også arbeidet. Han var ansatt som dosent ved Landbrukshøgskolen på Ås. Etter krigen startet han hjemme i Levanger et fargeframkallingslaboratorium sammen med sin sønn Leif. Alt på jubileumsutstillingen i 1914 viste han en serie fargefotografier. Medlem av Norges fotografforbund siden 1933

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norsk fotografiske tidsskrift 42(1956) : 4, s. 58-59 (nekrolog)
Torske, Nils: "- og det ble farger -". Levanger 2003
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål