Taubåt

Bogserbåt (svensk), Tugboat (engelsk)

Beskrivelse
Relatively small powerful vessels used to tow ships at sea, to tow barges, or to assist in and around harbors, as during berthing; for merchant vessels employed to push groups of barges, use "towboats." [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
12.12.2017 14:58:51
12.01.2019 04:20:26
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/25b88aff-d6d9-49d0-b7b8-7be19866eb4b | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Taubåt
Bokmål

Bogserbåt
Svensk

Tugboat
Engelsk

Beskrivelse
Relatively small powerful vessels used to tow ships at sea, to tow barges, or to assist in and around harbors, as during berthing; for merchant vessels employed to push groups of barges, use "towboats."
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               Arbeids- og servicefartøy (Type)
Bokmål
                    Assistansefartøy (Type)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk