Strømme, Arne (1954 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:28
12.01.2019 01:55:38
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/25a1cad0-a284-47e3-9b79-4ad22676b2ac | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Strømme, Arne
Bokmål

Fornavn
Arne
Bokmål

Etternavn
Strømme
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1954

-Tidspunkt
1954
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Landskapsarkitekt. Amatørfotograf som har deltatt i en mengde konkurranser. Årets fotograf 1989.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 22(1989) : 10, s. 32
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål