2545 HÆGKAASEN (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:52
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/256b00d0-7957-4cce-bf23-0fafa5599322 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2545 HÆGKAASEN
Bokmål

Alternative navn
HÆGKAASEN
Bokmål

Etablering
01.07.1901 Tolga (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1901
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
14.11.1984

-Tidspunkt
14.11.1984
Kode
2545
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HÆGKAASEN brevhus II, i Holøien, Tolgen herred, under Hamar postktr., ble opprettet den 1.7.1901.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet HÆGKÅSEN.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til HEGGKÅSA v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset er senere lagt under Røros postktr., og ble fra 1.4.1951 lagt under Tynset postktr. Sirk. 13, 18.6.1951.

Navnet endret til KÅSA en gang i 1952, jfr Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Fra 1.8.1972 lagt under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

2545 KÅSA brevhus I P ble lagt ned fra 15.11.1984. Ny postadresse: 2540 TOLGA. Sirk. 39, 15.11.1984.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 558 og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i juni 1935.

(2545)
Brevhusstyrer:
Gårdbr. Knud Knudsen 1.7.1901.
Peder O. Tollan 1.10.1928.
Olav O. Tollan 1.7.1952 (f.1904, død 10.1.1974).
(?) (?) (?)

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1901 14.11.1984

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1901 14.11.1984

--Tidligste tidspunkt
01.07.1901
--Seneste tidspunkt
14.11.1984
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål