Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:32:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2569acb8-dfa6-48ed-bd9a-fa60d33e34e8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dietze, Olga
Estonian

First name
Olga
Estonian

Last name
Dietze
Estonian

Other name
Hecht

-Name
Hecht
Estonian

Life role
Photographer 1884 1890?
Liibek 2010, lk 127

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1884 1890?

--Earliest time
1884
--Latest time
1890?
-Source
Liibek 2010, lk 127
Estonian

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Occupation
Harrastusfotograaf, ametlikes nimekirjades ei figureeri

-Description
Harrastusfotograaf, ametlikes nimekirjades ei figureeri
Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
1884-1890- Tartu

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1884-1890- Tartu
Estonian

Pildistamistööd
Pildistas 1880. aastate keskel talurahvast

-Type of activity
Pildistamistööd
Estonian

-Description
Pildistas 1880. aastate keskel talurahvast
Estonian

Residence
Tartu
Liibek 2010, lk 127

-Description
Tartu
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 127
Estonian
Reference
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian