Sist lagret
09.01.2015 12:51:47
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/245cef71-43fb-4241-aa18-bb72e7ef89fd | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Bjerkreim
Bokmål

Kode
1114