Ree, Jarle (1948 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:09
12.01.2019 01:50:07
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2455fbbf-102e-419a-bd0d-5816ef0cafc9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ree, Jarle
Bokmål

Fornavn
Jarle
Bokmål

Etternavn
Ree
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1948

-Tidspunkt
1948
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Ree har landbruksutdannelse og er selvlært som fotograf. Han utga i 2002 boken "Heartlines".

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 35(2002) : 8, s. 56-63
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål