KulturNav

KulturNav (svensk), KulturNav (engelsk)

Beskrivelse

Rot-dataset som samlar dataset [sv]

Beta
Status
12.01.2015 10:25:21
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/24088c14-0cba-49f6-8d5d-952de959de4b
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
81 til 100 av 564 treff.
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
2
Status
[Verdi savnes]
Totalt antall poster
1
Status
Beta
Totalt antall poster
6
Innholdet oppdatert
22.03.2016 09:32:31
Prosjekt
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
KulturNav
Bokmål

KulturNav
Svensk

KulturNav
Engelsk

Beskrivelse
Rot-dataset som samlar dataset
Svensk

This is the root dataset
Engelsk

Innholdstype
Datasett
KulturNav (Denne post)
Bokmål

KulturNav (Denne post)
Svensk

KulturNav (Denne post)
Engelsk

Innholdet oppdatert
12.01.2015 10:25:21