ADELPHI (1866)

Beskrivelse
ADELPHI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1866
Byggested: Øiestad, Arendal, Norge
Verft: O. P. Olsen
Byggenr: 12
Ombygging: Ombygget 1875, 1889
Endelig skjebne: Avrigget 1911 i Fredrikstad
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/23d673d5-0e4a-4efd-b7f0-5d3243b2f425 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADELPHI
Bokmål

Beskrivelse
ADELPHI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1866
Byggested: Øiestad, Arendal, Norge
Verft: O. P. Olsen
Byggenr: 12
Ombygging: Ombygget 1875, 1889
Endelig skjebne: Avrigget 1911 i Fredrikstad
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Tonnasje:
228 brt
217 netto
Mål: 105 - 26 - 11,8 DNV
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Arendal 1866-1911

Farter:

Nordsjøfart

Skipsfører:

C. Clemetsen 1866-74
C. Jørgensen 1874-76
J. Gudmundsen 1876-80
Elling Sivertsen 1880-91
T. Taraldsen 1891-1911

Eier:

O. P. Olsen m.fl. 1866-77
Gunder Olsen 1877-91
K. O. Knudsen 1891-1911

Bokmål

Mål
Tonnasje: 228 bruttoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
228
-Enhet
Bokmål

Svensk

Tonnasje: 217 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
217
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 105 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
105
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 26 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
26
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 11,8 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
11,8
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

-Specifikasjon
DNV
Bokmål
Bygget
1866 Øiestad, Arendal, Norge @ O. P. Olsen
1866

-Tidsperiode
1866

--Tidligste tidspunkt
1866
-Datokommentar
1866
Bokmål

-Stedreferanse
Øiestad, Arendal, Norge @ O. P. Olsen

--Sted (tekst)
Øiestad, Arendal, Norge @ O. P. Olsen
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål