4524 VIGMOSTAD (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:14:47
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/23a86bd4-4f4b-4e25-913e-2974d1b64c56 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
4524 VIGMOSTAD
Bokmål

Alternative navn
VIGMOSTAD
Bokmål

Etablering
30.03.1864 Lindesnes (Kommune)

-Tidspunkt
30.03.1864
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.12.1991

-Tidspunkt
31.12.1991
Kode
4524
Forretningstype
Bokmål

Historikk

VIGMOSTAD poståpneri, i skolehuset nær kirken, i Nordre Undal prestegjeld, Mandal fogderi, under Christiansand S. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 30.3.1864, med virksomhet fra 1.6.1864. Sirk. 13, 26.5.1864.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Mandal posteksp. Sirk. 16, 25.6.1888.

Fra 1.10.1972 igjen lagt under Kristiansand S. postområde. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4524 VIGMOSTAD postkontor C, i Kristiansand S. postområde, ble lagt ned fra 1.1.1992. Ny postadresse: VIGMOSTAD, 4520 SØR-AUDNEDAL. Sirk. 37, 6.12.1991.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4524)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger G. Heldaas 1.6.1864.
Frk. Elise de Seue er notert i 1870.
Kirkesanger A. Skaar 1.10.1874.
Furér Tollef Johnsen Abelseth 15.1.1975.
Kirkesanger Ole Eielsen 1.1.1886. Under permisjon i tiden 20.6.--10.7.1888 styrt av Amalia Tjomsland.
Sogneprest J. Fjælstad 16.11.1897.
Kirkesanger Knud Sørensen Aukland 1.6.1902 (f. 1854).
Sersjant Thorgny Vigmostad 15.7.1925.
Alf Vigmostad 8.12.1931 (f. 1903).
Per Gunnar Vigmostad kst. 1.5.1973 (f. 1943).

Årlig poståpnerlønn var i 1864 8 Spd., i 1869 16 Spd., i 1878 kr 80,-, i 1889 kr
130,-, i 1894 kr 180,-, i 1908 kr 200,-, i 1912 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 30.03.1864 31.12.1991

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
30.03.1864 31.12.1991

--Tidligste tidspunkt
30.03.1864
--Seneste tidspunkt
31.12.1991
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål