Bretteville, Christian Zetlitz (1800 - 1871)

Beskrivelse
Christian Zetlitz Bretteville, født i Stavanger, norsk embetsmann og politiker, cand.jur. 1826, sjef for Finansdepartementet 1850–54, senere for Indredepartementet. Representant for Oslo på Stortinget 1848, formann i flere komiteer. Som ordfører i Oslo 1841–42 tok han initiativet til mange kommunale reformer.
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no
Sist lagret
30.08.2018 15:31:56
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/2380a52e-f0d4-4c13-9fbd-02d4f8da125d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bretteville, Christian Zetlitz
Bokmål

Fornavn
Christian Zetlitz
Bokmål

Etternavn
Bretteville
Bokmål

Tittel
Statsminister

-Tittel
Statsminister
Bokmål

Beskrivelse
Christian Zetlitz Bretteville, født i Stavanger, norsk embetsmann og politiker, cand.jur. 1826, sjef for Finansdepartementet 1850–54, senere for Indredepartementet. Representant for Oslo på Stortinget 1848, formann i flere komiteer. Som ordfører i Oslo 1841–42 tok han initiativet til mange kommunale reformer.
Bokmål

Fødsel
1800

-Tidspunkt
1800
Død
1871

-Tidspunkt
1871
Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

født i Stavanger, norsk embetsmann og politiker, cand.jur. 1826, sjef for Finansdepartementet 1850–54, senere for Indredepartementet. Representant for Oslo på Stortinget 1848, formann i flere komiteer. Som ordfører i Oslo 1841–42 tok han initiativet til mange kommunale reformer.

Bokmål

Referanse
Store norske leksikon
Bokmål

Webbreferanse
SNL
Bokmål

-Linktekst
SNL
Bokmål