Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:32:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/22de3457-c4ce-4cfb-ba80-b2a8c8d11afb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hoffmann, Oskar
Estonian

First name
Oskar
Estonian

Last name
Hoffmann
Estonian

Other name
Oscar

-Name
Oscar
Estonian

Life role
Liibek 2010, lk 214

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Source
Liibek 2010, lk 214
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
kunstnik

-Description
kunstnik
Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
C. Schulzi ateljees, Tartu
Liibek 2010, lk 214

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
C. Schulzi ateljees, Tartu
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 214
Estonian
Residence
Tartu

-Description
Tartu
Estonian

Note
Töötas noorena paar aastat Tartus Schulzi ateljees ja omandas seal fotograafiaalased teadmised, olles vähemalt nooruses ka ise innukas fotografeerija; kasutas 1880. aastatel maali "Vana sõduri surm" tegemisel Schlateri fotot; fotograaf Sachker pildistas tõenäoliselt Hoffmanni tellimusel Tartu turul kerjuseid

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 43)
Estonian

Free Note
Päritolu baltisakslane

-Heading
Päritolu
Estonian

-Text
baltisakslane
Estonian
Reference
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian