Qvale, Morten

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:27
12.01.2019 01:49:55
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/22b38a15-8072-4b84-87cc-88b2ce970231 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Qvale, Morten
Bokmål

Fornavn
Morten
Bokmål

Etternavn
Qvale
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Morten Qvale startet det norske motebladet Tique i 1983. Han er utdannet typograf og fotograferte for Tique samtidig som han var redaktør frem til 1987. Deretter arbeidet han som frilans reklame- og motefotograf.

Virkested:

1983-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 38(2005) : 7, s. 20-27
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål