AGDA (1874)

Beskrivelse
AGDA
ex britisk fullrigger WAI-TANGI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1874
Byggested: Sunderland, England
Verft: John Blumer & Co.
Byggenr: 33
Endelig skjebne: 13/1 Stettin - Rio de Janeiro, stykkgods. Strandet, vrak 1913 21/1 (12 omkommet) på Leman & Owers Bank, Nordsjøen
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:16
20.02.2019 18:43:52
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/22a0e660-285b-4a06-9f4a-a8d9c7df7f80 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGDA
Bokmål

Annet navn
WAI-TANGI (fullrigger) britisk

-Navn
WAI-TANGI (fullrigger)
Bokmål

-Spesifisert
britisk
Bokmål

Beskrivelse
AGDA
ex britisk fullrigger WAI-TANGI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1874
Byggested: Sunderland, England
Verft: John Blumer & Co.
Byggenr: 33
Endelig skjebne: 13/1 Stettin - Rio de Janeiro, stykkgods. Strandet, vrak 1913 21/1 (12 omkommet) på Leman & Owers Bank, Nordsjøen
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Jern/stål
Tonnasje:
1161 brt
1028 netto
Mål: 222,0 - 35,1 - 20,5
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Arendal 1900-12
Lillesand 1912-13*

Farter:

Scandinavia Australia fartKornfart fra Australia

Skipsfører:

L. C. Wagle 1900-04
O. A. Olsen 1904-07, 1908-09
S. M. Andersen 1907-08
H. Gerner 1909-11
N. R. Nielsen 1911-13
J. A. Sørensen 1912-
Sørensen-Lofthus 1913-13 (+)

Eier:

Jacob Wagle 1900-04
Johan Kløcker 1904-08 (A/S Agda)
Grefstad & Herlofson 1908-12 (A/S Agda)
Knutsen & Birkenes 1912-13

Andre opplysninger:

*Tilf. 14.5.1997 AJ/: Eiere: 1905-10 Johan Kløcker (A/S Agda), Arendal, 1911-13 Grefstad & Herlofson (A/S Agda), Arendal. Kilde: Brev fra Toralf Nilsen 4.5.1997 (stemmer også med Museet seilskuteregister på kort og DnV Register.

Bokmål

Mål
Tonnasje: 1161 bruttoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
1161
-Enhet
Bokmål

Svensk

Tonnasje: 1028 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
1028
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 222,0 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
222,0
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 35,1 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
35,1
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 20,5 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
20,5
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1874 Sunderland, England @ John Blumer & Co.
1874

-Tidsperiode
1874

--Tidligste tidspunkt
1874
-Datokommentar
1874
Bokmål

-Stedreferanse
Sunderland, England @ John Blumer & Co.

--Sted (tekst)
Sunderland, England @ John Blumer & Co.
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål