1591 SPERREBOTN (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:22
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/228475ce-5f30-40ba-b12c-b5b14ddc2472 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1591 SPERREBOTN
Bokmål

Alternative navn
SPERREBOTN
Bokmål

Etablering
01.11.1978

-Tidspunkt
01.11.1978
Nedleggelse
31.05.1997

-Tidspunkt
31.05.1997
Kode
1591
Forretningstype
Bokmål

Historikk

1521 SPERREBOTN postkontor C, i Våler komm., Østfold fylke, under Moss postområde, ble opprettet fra 1.11.1978. Sirk. 36, 26.10.1978.

Fra 1.5.1992 fikk SPERREBOTN nytt postnr 1591. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Postkontoret 1591 SPERREBOTN, under Moss postkontor, ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

(1521 / 1591)
Poststyrere:
Ikke funnet noteringer om den første styrer. Muligens var det tidligere posteksp. D Turid Johanne Ram Leinebø som ble tilsatt fra 1.8.1979 (f. 1927).
Res.postkass. Heidi Nordmo 1.11.1985 (f. 1956).
Posteksp. Erik Magnestad vikar fra 1.11.1986 (f. 1963).
Postkass. Randi Marie Edvardsen 1.12.1987 (f. 1942).

Datostempel av 1-rings type 22 mm med postnr 1521 ble tilsendt ved opprettelsen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.11.1978 31.05.1997

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.11.1978 31.05.1997

--Tidligste tidspunkt
01.11.1978
--Seneste tidspunkt
31.05.1997
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål