1642 SALTNES (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:52:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/225ff694-60e2-4e48-95ef-0382f61f6f26 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1642 SALTNES
Bokmål

Alternative navn
SALTNES
Bokmål

Etablering
01.06.1981 Råde (Kommune)

-Tidspunkt
01.06.1981
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
31.10.1997

-Tidspunkt
31.10.1997
Kode
1642
Forretningstype
Bokmål

Historikk

1642 SALTNES postkontor C, i Råde komm., Østfold fylke, under Fredrikstad postområde, ble opprettet den 1.6.1981. Sirk. 18, 18.5.1981.

Postkontoret 1642 SALTNES ble lagt ned fra 1.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 24, 11.9.1997.

(1642)
Poststyrere:
Posteksp. Tom Larsen midlertidig fra 1.6.1981, tilsatt 1.10.1981 (f. 1960).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.06.1981 31.10.1997

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.06.1981 31.10.1997

--Tidligste tidspunkt
01.06.1981
--Seneste tidspunkt
31.10.1997
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål