Belgien (Land) [sv] Plassholdere

Belgien (svensk), Belgium (engelsk)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.01.2015 12:43:27
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#be
Navn
Belgien
Svensk

Belgium
Engelsk

Kode
56
be
bel
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i