Preus, Leif (1928 - 2013)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:25
12.01.2019 01:49:52
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2200bc6e-24d1-4534-b39c-d72dd4367980 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Preus, Leif
Bokmål

Fornavn
Leif
Bokmål

Etternavn
Preus
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1928

-Tidspunkt
1928
Død
2013

-Tidspunkt
2013
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Marineoffiser. Etablerte seg som fotograf i Storgaten 44 i Horten 1956. Grunnlegger av Sentrallaboratoriet, senere Preus fotolaboratorier, og Preus Fotomuseum. Direktør i Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum 1995-97.

Virkested:
1956-2013: Horten

Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 9(1972) : 3, s. 38-42
Fotografi 7(1974) : 11, s. 28-29
Fotografi 9(1976) : 7/8, s. 18-19 (Museumsåpning)
Norsk fotografisk tidsskrift 67(1981) : 3, s. 14-15
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Norsk fotografisk tidsskrift 74(1988) : 2, s. 49 (60 år)
Kamera (1998) : 1, s. 19-21
Norsk fotografisk tidsskrift 89(2003) : 1, s. 5-7
Fotografi 36(2003) : 6, s. 50-57
Fotografi 39(2006) : 6, s. 34-35
Fotografi 41(2008) : 2, s. 55. 3, s. 82-84
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål