4508 MANDAL-SJØSANDEN (Poståpneri midl.)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:22
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/212fe019-6f7d-42a8-a101-a26ab251701d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
4508 MANDAL-SJØSANDEN
Bokmål

Alternative navn
MANDAL-SJØSANDEN
Bokmål

Etablering
25.06.1962 Mandal (Kommune)

-Tidspunkt
25.06.1962
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.12.1991

-Tidspunkt
31.12.1991
Kode
4508
Forretningstype
Historikk

MANDAL-SJØSANDEN, midlertidig poståpneri, i Mandal kommune, Vest-Agder fylke, under Mandal postkontor, var i virksomhet i tiden 25.6.--20.8.1962. (Motivdatostempel.) Sirk. 28, 4.7.1962.

Samme 1963, i tiden 24.6.--10.8. Sirk. 20, 4.6.1963.

Samme 1964, i tiden 24.6.--10.8. Sirk. 19, 13.6.1964.

Fra sommeren 1965 årlig i sommersesongen: i tiden 20.6.--20.8. Sirk. 5, 13.2.1965.

Navnet ble fra 1.6.1973 endret til bare SJØSANDEN. Sirk. 34, 25.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble sesongpoståpneriet fra 1.11.1973 benevnt sesongunderpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av sesongpostkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Sesongpostkontortet 4508 SJØSANDEN, i Mandal postområde, ble lagt ned fra 1.1.1992. Sirk. 37, 6.12.1991.

Fra 1962 ble det tatt i bruk datostempel av 1-rings type 22 mm.

(4508)
Poståpnere/styrere:
Div. posteksp. fra Mandal postkontor 25.6.1962.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 25.06.1962 31.12.1991

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
25.06.1962 31.12.1991

--Tidligste tidspunkt
25.06.1962
--Seneste tidspunkt
31.12.1991
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål