Fauske, Olai (1887 - 1944)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
02.03.2017 14:27:06
08.12.2018 01:26:25
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/209a5fb0-e086-4e65-93c9-ef6af14454a4 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Fauske, Olai
Bokmål

Fornavn
Olai
Bokmål

Etternavn
Fauske
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1887

-Tidspunkt
1887
Død
1944

-Tidspunkt
1944
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 20.11.1887 - død 1944
Født på bruk nummer 5 på gården Fauske i daværende Naustdal kommune. Sønn av Kristiane Mari Salomonsdotter og Anders Matiasson Reikvam. Han gikk i 3 måneder i lære hos fotograf Otto Talle i Bergen i 1905. Samme år startet han sin virksomhet som fotograf med adresse "Ærvik, Søndfjord" i hjemkommunen Naustdal i Sogn og Fjordane. Reiste meget rundt og fotograferte i hjembygden, mest prospektkort. Sambygdinger og andre som hadde utvandret til USA var en viktig del av Fauske sin kundebase. Etablerte seg med atelier i Førde i 1912, og grunnla da firmaet "O. Fauske". I perioden 1907-1920 var produksjon av prospektkort en viktig del av Fauske sin virksomhet. Firmaet ble etter hans død i 1944 ble overtatt av Tom Vassdal. Denne sluttet i 1946 for å dra til Amerika, og firmaet ble da overtatt av Fauskes brordatter Ingrid Fauske Grov og ektefellen John Grov. De forandret firmanavnet til "Førde Fotoatelier", og drev det til 1961. Medlem av Fotografernes forening 1915.

Virkested:
1905-1912: Ervik, Sunnfjord
1912-1944: Førde

Bokmål

Referanse
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Ragnar H. Albertsen, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Fotoavdelinga
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Tyssen, Asbjørn: "Modernist og norskdomsmann: Olai Fauke 1887-1944", 2016, Kjelda nr. 2
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål