Fauske, Olai (1887 - 1943) [no]

Fauske, Olai (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/02/2019 10:45:06
22/06/2019 01:22:56
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/209a5fb0-e086-4e65-93c9-ef6af14454a4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fauske, Olai
Norwegian bokmål

First name
Olai
Norwegian bokmål

Last name
Fauske
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1887

-Time
1887
Death
1943

-Time
1943
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 20.11.1887 - død 1944
Født på bruk nummer 5 på gården Fauske i daværende Naustdal kommune. Sønn av Kristiane Mari Salomonsdotter og Anders Matiasson Reikvam. Han gikk i 3 måneder i lære hos fotograf Otto Talle i Bergen i 1905. Samme år startet han sin virksomhet som fotograf med adresse "Ærvik, Søndfjord" i hjemkommunen Naustdal i Sogn og Fjordane. Reiste meget rundt og fotograferte i hjembygden, mest prospektkort. Sambygdinger og andre som hadde utvandret til USA var en viktig del av Fauske sin kundebase. Etablerte seg med atelier i Førde i 1912, og grunnla da firmaet "O. Fauske". I perioden 1907-1920 var produksjon av prospektkort en viktig del av Fauske sin virksomhet. Firmaet ble etter hans død i 1944 ble overtatt av Tom Vassdal. Denne sluttet i 1946 for å dra til Amerika, og firmaet ble da overtatt av Fauskes brordatter Ingrid Fauske Grov og ektefellen John Grov. De forandret firmanavnet til "Førde Fotoatelier", og drev det til 1961. Medlem av Fotografernes forening 1915.

Virkested:
1905-1912: Ervik, Sunnfjord
1912-1944: Førde

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Ragnar H. Albertsen, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Fotoavdelinga
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Tyssen, Asbjørn: "Modernist og norskdomsmann: Olai Fauke 1887-1944", 2016, Kjelda nr. 2
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål