2639 FINNERUD (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:28
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1f872e01-ccfe-4dff-8be3-9b47912203da | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2639 FINNERUD
Bokmål

Alternative navn
FINNERUD
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
15.07.1935
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
01.01.1982

-Tidspunkt
01.01.1982
Kode
2639
Forretningstype
Bokmål

Historikk

2639 FINNERUD brevhus I ble opprettet som brevhus II 15.7.1935, og lå i Fåberg herred, Oppland fylke, under Lillehammer postkontor.

Ifølge brevhusregisteret ble brevhuset II omgjort til brevhus I fra 1.10.1959.

2639 FINNERUD brevhus I P ble lagt ned fra 1.1.1982. Ny postadresse: 2638 FÅBERG. Sirk. 39, 18.11.1981.

Brevhuset fikk tilsendt "Kronet posthorn" stempel ca. juli 1935 og fikk i 1959 datostempel av 1-rings type 22 mm.

(2639)
Brevhusstyrere:
Den/de første brevhusstyrer(e) er ukjente.
Kjøpm. Ingv. Stuksrud 1.2.1942 (f. 1878).
Reidar Stuksrud 1.1.1959 (f. 1915).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 15.07.1935 01.01.1982

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
15.07.1935 01.01.1982

--Tidligste tidspunkt
15.07.1935
--Seneste tidspunkt
01.01.1982
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål