_ds (KulturIT AS) [sv]

_ds (svensk)

Mappetype
Administrasjonsmappe
Ukjent
Status
08.08.2018 09:33:33
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 268 treff.
Status
Beta
Totalt antall poster
6274
Innholdet oppdatert
19.04.2016 13:01:03

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
14
Innholdet oppdatert
27.06.2017 10:22:07
Datasett

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
7
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
1
Innholdet oppdatert
25.03.2018 13:53:49
Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
2
Innholdet oppdatert
15.03.2016 13:46:38
Prosjekt
Datasett
Ansvarlig forvalter
Jærmuseet (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
1
Innholdet oppdatert
23.11.2016 08:40:07
Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
5
Innholdet oppdatert
22.07.2014 10:40:01
Datasett

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
5
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
4
Innholdet oppdatert
09.07.2015 13:39:04

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
49
Innholdet oppdatert
21.02.2018 10:37:09
Datasett
Status
I drift
Totalt antall poster
39
Innholdet oppdatert
04.10.2017 10:46:33
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
1985
Innholdet oppdatert
16.01.2017 09:19:56
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
12
Innholdet oppdatert
16.01.2015 17:51:39
Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
395
Innholdet oppdatert
27.02.2017 09:39:10
Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
12
Datasett

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
87
Innholdet oppdatert
14.02.2018 13:39:26
Datasett

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
15
Innholdet oppdatert
22.03.2016 08:12:01
Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
42
Innholdet oppdatert
17.01.2018 08:49:38
Datasett
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
26
Datasett

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
2
Navn
_ds
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
08.08.2018 09:33:33
Mappetype