Sundbärg, Fredrik (1860 - 1913) [sv]

Sundbärg, Fredrik (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:48
12.01.2019 00:27:22
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1f7bdf7c-2103-4eef-8980-92bcc2fb710f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sundbärg, Fredrik
Svensk

Fornavn
Fredrik
Svensk

Etternavn
Sundbärg
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
18.02.1860 Leksand (Stad) [sv]

-Tidspunkt
18.02.1860
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
29.04.1913
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1879-1883, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1884-1887, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid arkitektkontor i Stockholm, hos Adolf Emil Melander, på Stockholms stads stadsplanekontor 1887-1890.
Stadsarkitekt i Jönköping 1891-1900, i Landskrona 1900-1913.
Målare, främst akvarellist, deltog i flera utställningar.

Tävlingar: Stadsplanetävling i Göteborg tillsammans med Per Olof Hallman, 1:a pris.Resor: Europa 1907 (Svenska Dagbladets arkitektstipendium).

Medlemskap: STF 1881-1913, Svenska Teknologföreningen.
Skånska konstnärslaget.

Egna skrifter: Ord och Bild 1897, Om stadsplaner, med särskild hänsyn till svenska förhållanden.
Teknisk tidskrift 1898, Jönköpings brand- och polisstations nybyggnad.
1900, Några arkitektoniska reseintryck.
Kommunalkongressen 1907, Byggnadsstadgan för rikets städer och städernas byggnadsordningar.
Byggnadstidningen 1908, Arkitekturstudier i Skottland.

Verk ett urval:
Byggnader i Jönköping: Folkskola , Östra Storgatan 87, 1900; Affärs- och bostadshus, Klostergatan 3, Jönköping åt fabrikör E Malmborg 1892; Bostadshus (gårdshus), Västra Holmgatan 20; Bostadshus Stenhuggargatan 16, 1899; Brandstation, Kyrkogatan 40, 1896-1898 samt Sparbank 1901, riven.
I Landskrona: Landskrona teater 1901, tillsammans med A Arwidius; Folkskola, numera Tuppaskolan, Järnvägsgatan, 1902; Stadsplan för Landskrona 1902, tillsammans med P Hallman; Sockerbolagets byggnad, Norra Långgatan, 1903, riven; Vattenverk och vattentorn; Sjukhem 1906; Brandstation 1906; Elverk 1908; Stadsplan 1911; Saluhall 1913; Varmbadhus 1913; Industri- och hantverksutställning 1913, tillsammans med A Arwidius; Post- och telegrafverk, Trädgårdsgatan, 1914; Bostadshus, Storgatan; Bostadshus, Norra Långgatan - Järnvägsgatan; Holländska Kafferosteriet, rivet samt villor vid Sundet.
I Lund: Sparbank, Klostergatan 2, 1904; Skånska brandförsäkringsinrättningen 1906-1908 och Sandgatan 12, 1906.
Om- och tillbyggnad av Akademiska föreningens lokaler 1903-1911.
I Hässleholm: Skåne, Hässleholms kyrka 1913–1914.
Gravkapell.

Svensk

Forelder til
Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 245.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1375.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 158.
H8D 1910:366, 1913:528.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Mårtelius, Johan: Fredrik Sundbärg och stadsestetikens arkitektur. Landskronas stadsarkitekt. C-uppsats vid Lunds universitet, HT 1978.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Svensk

Administrativ notat
Svensk