Sist lagret
09.01.2015 12:51:06
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1f5336dd-c6a1-4616-96a5-a13b9ec0e01c | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Berg Tr
Bokmål

Kode
1929