Brun, Hans Jørgen (1945 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:13
12.01.2019 01:26:04
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1f2f0e47-effe-4e0f-82bb-765901ab168d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Brun, Hans Jørgen
Bokmål

Fornavn
Hans Jørgen
Bokmål

Etternavn
Brun
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1945

-Tidspunkt
1945
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 14.06.1945 i Bergen. Læretid hos Jan Henrik Reimers senior på Paradis i Bergen. Svennebrev 1967, deretter arbeidet han ca. 2 år hos Jan Løtvedt, mesterbrev 1970. I 1971 startet han for seg selv i Vaskerelven, Bergen. I 1992 flyttet han sin virsomhet til Neumanns gate 2a, Bergen. Teaterfotograf ved Den Nationale Scene siden slutten av 1970-årene. Representerte Norge ved en utstilling av teaterfotografi i Helsingfors 1977.
Brun var formann i Norges fotografforbund 1982-1984.

Virkested:
1971-0000: Bergen, Vaskerelven
1992-0000: Bergen; Neumanns gate 2a

Bokmål

Referanse
Kilde:
Norsk fagfoto 14(1977) : 5, s. 130-137
Fotografi 11(1978) : 1, s. 52-57
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 3, s.
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 77(1991) : 6, s. 31-38
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 2, s. 10-11
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 4, s. 26-27
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 4, s. 24-27
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål