Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
15.01.2018 13:10:33
12.01.2019 01:34:05
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1f17d467-8841-4889-92b8-877dbe54ee3c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Greve, Jan
Bokmål

Fornavn
Jan
Bokmål

Etternavn
Greve
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1840

-Tidspunkt
1840
Død
1905

-Tidspunkt
1905
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 22.04.1840 - død 29.10.1905.

Født i Skjold i Rogaland, d. i Stavanger. Sønn av sogneprest Jan G. (20.12.1805-) og Birgitta Olsen, g. 1869 m. Theodora Fredrikke Hammer (15.11.1843-4.11.1938).

Begynte som kjøbmann og selvlært fotograf i Haugesund ca. 1864, flyttet i 1876 til Stavanger, hvor han drev fotografatelier med skiftende adresser, Kongsgaden 28, Ladegaardsveien 776 og Kirkegaden.

Flyttet i 1887 til Kirkegaden 21 og tok Børre Norland som kompanjong. Brukte da firmanavnet "Jan Greve & Co.". Fra 1890 het firmaet "Greve & Norland" . "Greve & Co. filial Sandnæs og Malde" forekommer også. Han fotograferte også i Haugesund etter 1870 og i Egersund "i et Lemhus i Sofie Michelsens Hus i Elvegaden".

Sølvmedalje Skien 1891.

Av helsemessige grunner trakk han seg ut av firmaet 1.2.1895. Begynte i 1900 fotoforretning sammen med sønnen Arent Theodor.

Hans platearkiv ble i 1973 overlatt Stavanger Sjøfartsmuseum av "A. T. Greve Fotoforretning".

Virkesteder:
0000-0000: Sandnæs
1864 ca-1870: Haugesund; P. Amlies Hus
1876-1895: Stavanger; Kongsgaten 28 og Kirkegaten
0000-0000: Egersund

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Bokmål

Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992.
Bokmål

Opplysningen om nr 776 i Ladegaardsveien: fra visittkortportrett i Nasjonalbibliotekets Resvoll-Holmsen-samling.
Bokmål

Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål