Fiskeriforskning

Beskrivelse
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS, Tromsø, opprettet 1973 som Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt, anvendt forskningsinstitutt med formål å bistå det offentlige og fiskeri- og havbruksnæringen med kompetanse. Instituttet driver forskning på havbruk, bioteknologi, marine ressurser, industriell foredling samt økonomi og marked. Fiskeriforskning har siden 1977 gjennomført årlige driftsundersøkelser for norsk fiskeindustri på oppdrag fra bransjeorganisasjonene og Fiskeridepa... Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS, Tromsø, opprettet 1973 som Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt, anvendt forskningsinstitutt med formål å bistå det offentlige og fiskeri- og havbruksnæringen med kompetanse. Instituttet driver forskning på havbruk, bioteknologi, marine ressurser, industriell foredling samt økonomi og marked. Fiskeriforskning har siden 1977 gjennomført årlige driftsundersøkelser for norsk fiskeindustri på oppdrag fra bransjeorganisasjonene og Fiskeridepartementet. Det er et selskap i forskningskonsernet NORUT-Gruppen AS.
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.10.2016 12:54:25
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1efa2dc0-d796-4bf9-a139-3ca3713be0e8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Fiskeriforskning
Bokmål

Alternative navn
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS
Bokmål

Beskrivelse
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS, Tromsø, opprettet 1973 som Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt, anvendt forskningsinstitutt med formål å bistå det offentlige og fiskeri- og havbruksnæringen med kompetanse. Instituttet driver forskning på havbruk, bioteknologi, marine ressurser, industriell foredling samt økonomi og marked. Fiskeriforskning har siden 1977 gjennomført årlige driftsundersøkelser for norsk fiskeindustri på oppdrag fra bransjeorganisasjonene og Fiskeridepartementet. Det er et selskap i forskningskonsernet NORUT-Gruppen AS.
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
1973
-Stedreferanse
--Sted
Referanse
Fiskeriforskning. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 28. oktober 2016 fra https://snl.no/Fiskeriforskning.
Bokmål