Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:45
12.01.2019 01:24:28
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1eba737d-0485-4bf4-aa97-a0700b2b8e7c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bentsen, Ole
Bokmål

Fornavn
Ole
Bokmål

Etternavn
Bentsen
Bokmål

Alternative navn
Bentson, Ole
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1881

-Tidspunkt
1881
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født på Økland. Utdannet seg først til fotograf i Bergen, men utvandret så i ung alder til Amerika. Bildene er tatt da han i midten av 20-årene var hjemme. Han fotograferte for det meste hus med folk i forgrunnen. Samlingen etter ham er gitt av Herman Økland til Bømlo biletarkiv.

Virkested:
1927: Bømlo

Bokmål

Referanse
Kilder:
Skjema 16.1.1985

Skjema og brev 23.09.1992

Haugesunds Avis 29.08.1977 og 27.10.1977
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål