1311 KUNSTSENTRET HØVIKODDEN (Brevhus II)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:52:28
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1e60164c-e651-4c81-b514-bcce53b6ad69 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1311 KUNSTSENTRET HØVIKODDEN
Bokmål

Alternative navn
KUNSTSENTRET HØVIKODDEN
Bokmål

Etablering
01.05.1971 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.05.1971
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1311
Forretningstype
Bokmål

Historikk

KUNSTSENTRET HØVIKODDEN brevhus II, i Bærum komm., Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet på kunstsenteret på Høvikodden den 1.5.1971. Utvekslingspoststed for bokførte sendinger er 1310 Blommenholm poståpneri. Sirk. 23, 11.5.1971.

Brevhuset ble ved omorganisering av Oslo postdistrikt fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

(1311)
Brevhusstyrer:
Sonja Henie og Nils Onstads stiftelser 1.5.1971.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.05.1971 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.05.1971 ?

--Tidligste tidspunkt
01.05.1971
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål