Bergan, Finn (1918 - 1986)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
26.10.2018 13:51:48
12.01.2019 01:24:43
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1df8da3c-fa99-4647-8a07-5c92c6ecb37e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bergan, Finn
Bokmål

Fornavn
Finn
Bokmål

Etternavn
Bergan
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
09.07.1918

-Tidspunkt
09.07.1918
Død
25.03.1986

-Tidspunkt
25.03.1986
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Bergan var under krigen flyfotograf tilknyttet R.A.F.

Bokmål

Har verk/objekter på
-Organisasjon/samling
Referanse
Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål