Arnesen, Elisabeth Charlotte Barth (1910 - 1991)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:28
12.01.2019 01:23:44
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1de98caf-b749-48a4-9112-fd5529c11294 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arnesen, Elisabeth Charlotte Barth
Bokmål

Fornavn
Elisabeth Charlotte Barth
Bokmål

Etternavn
Arnesen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1910

-Tidspunkt
1910
Død
1991

-Tidspunkt
1991
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Steinkjer 14.08.1910, død 05.09.1991. Datter av professor Agnar Barth og Margit, f. Lysgaard. Utlært i Lillehammer, Oslo og Hamar. Sv.brev og håndv.brev. Gjennomgått Statens håndverks- og kunstindustriskole. Bestyrerinne ved A/S Polyfoto, Bergen. Gift med disponent Arnesen, sønn av Gustav og Hanna Arnesen, 2 døtre.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål