Alten, Rønnaug (1910 - 2001)

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:04
12.01.2019 04:11:13
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1db5befc-36f5-4400-b40e-956f381a944f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Alten, Rønnaug
Bokmål

Fornavn
Rønnaug
Bokmål

Etternavn
Alten
Bokmål

Fødsel
1910

-Tidspunkt
1910
Død
2001

-Tidspunkt
2001
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Yrke
sceneinstruktør

-Yrkesspecifikasjon
sceneinstruktør
Bokmål

skuespiller

-Yrkesspecifikasjon
skuespiller
Bokmål