Berglund, Erik (1946 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:31
12.01.2019 01:24:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1d4a6684-0f19-499a-a3db-eaffa7d36f48 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Berglund, Erik
Bokmål

Fornavn
Erik
Bokmål

Etternavn
Berglund
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1946

-Tidspunkt
1946
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bergen..Han gikk 2 år i lære som reprofotograf i Bergen. Deretter frilansfotograf og etter hvert fast ansatt pressefotograf i Bergens Tidende. I 1975 gikk han fra denne jobben til Aftenposten, hvor han har vært siden. Berglund tilhører eliten av norske pressefotografer og har vunnet mange premier. Han har reportasje, og særlig sport, som sine spesialfelt.

Virkested:
1975-0000: Oslo
1970 ca.-1975: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 16(1983) : 1, s. 54-55
Norsk Fotografisk Tidsskrift 1992 : 6
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål