Stokkebekk, A. (1854 - 1915)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:37:05
12.01.2019 01:55:13
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/1bc08d16-f47c-44d6-b3ba-5e90a065cdf0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Stokkebekk, A.
Bokmål

Fornavn
A.
Bokmål

Etternavn
Stokkebekk
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1854

-Tidspunkt
1854
Død
1915

-Tidspunkt
1915
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Portrettfotograf.

Virkested:
1905 -1910: Aurskog

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål