5839 HAUKELAND SYKEHUS (Underpostkontor) [no]

5839 HAUKELAND SYKEHUS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:16:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1acb9471-36c0-4d23-9826-4c6feee7133e | RDF/XML | JSON-LD
Name
5839 HAUKELAND SYKEHUS
Norwegian bokmål

Alternative name
HAUKELAND SYKEHUS
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
25.02.1974
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
24.12.1999

-Time
24.12.1999
Code
5839
Type
Norwegian bokmål

History

HAUKELAND SYKEHUS underpostkontor, under Bergen postkontor, i Bergen kommune, Hordaland fylke, ble opprettet den 25.2.1974. Underpostkontoret får eget postnummer, og postadressen blir 5016 HAUKELAND SYKEHUS.Antakelig fra 1.3.1996 fikk postkontoret HAUKELAND SYKEHUS nytt postnr 5021 BERGEN.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5021 HAUKELAND SYKEHUS tildelt postnr 5839 BERGEN.Postkontoret HAUKELAND SYKEHUS, 5021 BERGEN ble lagt ned fra 27.12.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 15, 17.11.1999.(5016 / 5021/ 5839 Bergen)

Styrere:

(?) (?) (?) 25.2.1974.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 25.02.1974 24.12.1999

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
25.02.1974 24.12.1999

--Earliest time
25.02.1974
--Latest time
24.12.1999
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål