Plast

plastic (organic material) (engelsk)

Sist lagret
12.12.2017 14:58:56
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1a9a0f12-5ce9-47f1-a57f-825ca88a8bf7 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Plast
Bokmål

plastic (organic material)
Engelsk

Underordnet term
Bokmål

Engelsk

Bokmål


Bokmål


Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål