ALART (1852)

Beskrivelse
ALART
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1852
Byggested: Risør, Norge
Verft: B. Rolfsen
Endelig skjebne: Sunket 1888(?)
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:19
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1a3a2b81-290e-4562-910d-8d139c792967 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ALART
Bokmål

Beskrivelse
ALART
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1852
Byggested: Risør, Norge
Verft: B. Rolfsen
Endelig skjebne: Sunket 1888(?)
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
62 1/2 cl
Mål: 78,8 - 23,1 - 11,1
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Risør 1856
Larvik - 1888

Skipsfører:

C. Juell 1856

Eier:

T. Thiis 1856
C. Andersen -1888

Bokmål

Mål
Tonnasje: 62 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
62 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 78,8 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
78,8
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 23,1 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
23,1
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 11,1 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
11,1
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1852 Risør, Norge @ B. Rolfsen
1852

-Tidsperiode
1852

--Tidligste tidspunkt
1852
-Datokommentar
1852
Bokmål

-Stedreferanse
Risør, Norge @ B. Rolfsen

--Sted (tekst)
Risør, Norge @ B. Rolfsen
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål