2546 HOLØIEN (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:52
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1a3772d0-2d7d-460d-84e6-d4ad7a39d6de | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2546 HOLØIEN
Bokmål

Alternative navn
HOLØIEN
Bokmål

Etablering
01.07.1914 Tolga (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1914
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
31.01.1970

-Tidspunkt
31.01.1970
Kode
2546
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HOLØIEN brevhus II, i Tolga herred, Hedemarken fylke, under Røros postktr., ble opprettet fra 1.7.1914 i stedet for det tidligere Holøien poståpneri. Sirk. 5, 28.1.1915.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til HOLØYAN v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Fra 1.4.1951 ble brevhuset lagt under Tynset postktr. Sirk. 13, 18.6.1951.

Fra 1.4.1953 omgjort til brevhus I under navnet HOLØYDALEN. Sirk. 8, 18.3.1953.

Brevhuset 2546 HOLØYDALEN ble lagt ned 1.2.1970. Ny postadresse: 2540 TOLGA. Sirk. 8, 14.3.1970.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 686 og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i juni 1935.

(2546)
Brevhusstyrere:
P. Holøien 1.7.1914.
Gårdbr. Lars Holøien 11.2.1926.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1914 31.01.1970

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1914 31.01.1970

--Tidligste tidspunkt
01.07.1914
--Seneste tidspunkt
31.01.1970
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål