Muischnek, Herbert (1903 - ) [et]

Muischnek, Herbert (estonian)

Biographical Database of Estonian Photographers (Estonian Photographic Heritage Society)

Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/19cb0386-9576-4222-8e8d-e98b078b164f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Muischnek, Herbert
Estonian

First name
Herbert
Estonian

Last name
Muischnek
Estonian

Birth
10.06.1903
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4566, leht 1

-Time
10.06.1903
-Source
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4566, leht 1
Estonian
Life role
Photographer 1924 1940?
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4566, leht 3,4,5

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1924 1940?

--Earliest time
1924
--Latest time
1940?
-Source
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4566, leht 3,4,5
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
fotograaf

-Description
fotograaf
Estonian

Residence
-1934- Tartu, Magasini 6-15
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4566

-Description
-1934- Tartu, Magasini 6-15
Estonian

-Source
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4566
Estonian
Note
1925-1934- valmistas teaduslikke ja muid ülesvõtteid ning diapositiive Tartu Ülikooli Matemaatika ja Mehaanika Instituudile; pikemat aega valmistas teaduslikke ülesvõtteid ja diapositiive Tartu Ülikooli Botaanika Instituudile, Tartu Ülikooli Raamatukogule ja Tartu Ülikooli farmakoloogia Instituudile; 1926-1934- valmistas teaduslikke ülesvõtteid ja diapositiive Tartu Ülikooli Sisehaiguste Kliinikule; 1927-1934- Kristlik Noorte Naisühingu fotograaf (valmistas kõik ühingu fotod) 09.06.1934 väljastati Tartu tööoskusameti fotograafia tööala õppinud töölise kutsetunnistus nr 772 ja registreerimistunnistus nr 2113

(Märkuste viide: Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4566, leht 6,7)
Estonian

Reference
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4566
Estonian