Kjellander, Jonas (1953 - ) [sv]

Kjellander, Jonas (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:06
22/06/2019 00:08:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/19c4f1b3-95c5-4383-b58d-544a6e380bb8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kjellander, Jonas
Swedish

First name
Jonas
Swedish

Last name
Kjellander
Swedish

Birth
19.06.1953

-Time
19.06.1953
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1978, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställning vid FFNS i Örebro.
Anställning vid K-Konsult Arkitekter.

Tävlingar: Hos K-Konsult Arkitekter: Tävlingsförslag, Moderna Museet och Arkitketurmuseet i Stockholm 1990, tillsammans med Lars Dahlskog och Tor Dal.

Medlemskap: MSA, Medlem av Sveriges Arkitekter, f d SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Hos K-Konsult Arkitekter: Punkthus 1987-88 i Karlskoga.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Sveriges arkitekters årsbok.
Arkitektur 1989:5, artikel av Jonas Kjellander.
Swedish

Editorial note
Swedish