1742 KLAVESTAD (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:52:29
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/19821eb5-11af-4b25-9ca0-039a96b2033c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1742 KLAVESTAD
Bokmål

Alternative navn
KLAVESTAD
Bokmål

Etablering
02.02.1981 Sarpsborg (Kommune)

-Tidspunkt
02.02.1981
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.10.1996

-Tidspunkt
31.10.1996
Kode
1742
Forretningstype
Bokmål

Historikk

KLAVESTAD postkontor C, i Skjeberg komm., Østfold fylke, under Sarpsborg postområde, ble opprettet den .2.1981. Sirk. 3, 21.1.1981.

Navnet ble fra 1.7.1984 endret til KLAVESTADHAUGEN. Sirk. 18, 7.5.1986.

Fikk fra 1.5.1986 status av postkontor B. Sirk. 12, 3.4.1986.

Postkontoret 1742 KLAVESTADHAUGEN ble nedlagt fra 1.11.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 27, 28.10.1996.

(1742)
Styrere/postmestere:
Postelev Øivind Karlsen antakelig midlt. styrer 2.2.1981, tilsatt 1.10.1981 (f. 1955).
Postkass. Gro Momrak 1.1.1991 (f. 1960).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 02.02.1981 31.10.1996

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
02.02.1981 31.10.1996

--Tidligste tidspunkt
02.02.1981
--Seneste tidspunkt
31.10.1996
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål