AARVAAK (1874)

Beskrivelse
AARVAAK
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1874
Byggested: Sandefjord, Norge
Verft: Rødsverven
Endelig skjebne: Strandet, vrak, 1876 22/12.ved Barnborough, Berwick
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/18f1def2-5b4b-462a-b00f-af36283d0e5f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AARVAAK
Bokmål

Beskrivelse
AARVAAK
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1874
Byggested: Sandefjord, Norge
Verft: Rødsverven
Endelig skjebne: Strandet, vrak, 1876 22/12.ved Barnborough, Berwick
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
72 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mål
Tonnasje: 72 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
72
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1874 Sandefjord, Norge @ Rødsverven
1874

-Tidsperiode
1874

--Tidligste tidspunkt
1874
-Datokommentar
1874
Bokmål

-Stedreferanse
Sandefjord, Norge @ Rødsverven

--Sted (tekst)
Sandefjord, Norge @ Rødsverven
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål