1324 LYSAKER (Poståpneri)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:34
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/18c0f0f8-9775-43b7-b3ef-0f08d6954947 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1324 LYSAKER
Bokmål

Alternative navn
LYSAKER
Bokmål

Etablering
01.04.1873 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.04.1873
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1324
Forretningstype
Bokmål

Historikk

LYSAKER poståpneri, ved jernbanestasjonen, i Asker prestegjeld, (senere Bærum herred), Ager og Folloug fogderi, under Christiania postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1873. Sirk. 5, 10.3.1873.

Poståpneriet ble fra 1.1.1895 flyttet inn i jernbanestasjonens lokaler.

Fra 1.4.1944 ble poståpneriet gitt status av underpostkontor. Sirk. 7, 22.3.1944.

Underpostkontoret ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd.,1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble underpostkontoret gitt status av postkontor B, Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadresser på Lysaker tildelt postnr 1366 LYSAKER. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret LYSAKER tildelt postnr 1324 LYSAKER (postboks 1--69), 1325 LYSAKER (postboksnr 70--199), 1326 LYSAKER (postboksnr 200--399), og postnr 1327 LYSAKER (postboksnr 400--599).

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tildelt først i 1878 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1324)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.mester Henrik Olsen 1.4.1873.
Stasj.mester Gustav Byrud 15.8.1874.
Frk. Udby 1.1.1877.
Frihandler Chr. Arneberg 1.7.1877.
Stasj.mester H. Schwendsen 16.1.1878.
Stasj.mester Kr. Krigstad kst. 1.4.1894.
Landh. Henry Hansen 1.5.1894.
Stasj.mester C. A. Waldemar Hanssen 1.1.1895 (død 1911).
Telegrafist Madsen midlertidig kst. ca 1911.
Margit Hansen (Christiansen) 4.10.1911, med pakkmester P. M. Larsen i en tid fra 6.10.1911.
Bjørn Gjertsen midlertidig fra 1.2.1941.
Jacob Sandrup Knutsen 1.12.1941 (f. 1901).
Poståpner Håvelsrud midlertidig i tiden 1.3.1944--1.4.1944.
Postfullm.II Arthur Olaves Nilsen 1.2.1947 (f.1894).
Postfullm.I Daniel Arnulf Edvardsen 1.3.1955 (f. 1908).
Postfullm.I Nils Magne Lundefaret 1.8.1965 (f. 1922)
Kst. postfullm.I Jørgen Sverre Sørensen kst. 1.9.1969 (f. 1941).
Avd.sjef II Liv Anzjøn 1.9.1975 (f. 1922).
Postmester Mette Nilsen 1.5.1998.
Postmester Else Kleppe vikar fra 1.10.1999
Postmester Michale Foster 12.3.2001 v/Lysaker bedriftssenter.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1873 1878 1885 1888 1899 1901 1904 1907 1912 1913 1914 1917
Spd. 24
Kr 160 240 300 600 720 900 1000 1100 1300 1400 1500

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.04.1873 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.04.1873 ?

--Tidligste tidspunkt
01.04.1873
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål