Lange, Rudolf (1874 - 1927) [sv]

Lange, Rudolf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:55
22/06/2019 00:19:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1826fbc3-6500-442e-a9a2-583bd2052707 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lange, Rudolf
Swedish

First name
Rudolf
Swedish

Last name
Lange
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
04.10.1874
-Place reference
--Place
Death
01.12.1927

-Time
01.12.1927
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Uddevalla Allmänna Läroverk, teknisk examen 1896.

Verksamhet: Anställd vid järnbruk fyra år bl a i Surahammar.
Anställd vid olika arkitekt- och byggnadsfirmor i Göteborg 1901-1907.
Egen verksamhet i Göteborg från 1907.Resor: Studieresor i England och Tyskland.

Verk ett urval:
Epidemisjukhus Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Kronobergs län (c:a 20 st).
Göteborgs och Bohus, Hallands, Kronobergs läns lungsanatorier.
Länslasarett, Barnarpsgatan 48, Jönköping 1920.
Ett stort antal lasarett, ny- och ombyggnad.
Två vattentorn (1916 och 1926) vid Kustsanatoriet, Apelviken i Varberg.
Folkskolor Ljungby, Ljusne, Krokslätt och Mölndal m fl.
Tingshus i Kvistrum och Varekil.

Swedish

Reference
H8D 1927:174.
Släktbok.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Swedish

Editorial note
Swedish